Naučni rad “Uticaj pandemije koronavirusa na uvođenje novih sigurnosnih mera u avio-kompanijama Bliskog istoka”

U ovom radu istražen je uticaj pandemije koronavirusa na uvođenje novih sigurnosnih mera u avio-kompanijama Bliskog istoka. Fokus je stavljen na tri najuticajnije kompanije – Qatar Airways, Emirates i Etihad Airways. Smanjenje broja sedišta i time putnika u avionu, održavanje fizičke distance, novi načini posluživanja obroka te korišćenje robota i veštačke inteligencije samo su neki od aspekata koje ovaj rad razrađuje. Zaključak je da je pandemija koronavirusa uticala na promenu pravila u mnogim ekonomskim sektorima, uključujući avio-industriju. Jedan od najvećih izazova u budućnosti svakako će biti ravnoteža između zdravstvene sigurnosti putnika i profita avio-kompanija.

Link do rada: http://naukaidrustvo.org/casopis/vol-ix-br-no-1-spring-2022/